Ressursbyrået for barnehager

VI LEVERER VIKAR SAMME DAG

Vi leverer kvalitetssikrede tjenester som skaper gode barndomsminner i barnehager. Våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjusamtale, referansesjekk og deltagelse på vårt obligatoriske vikarmøte. Alle vikarer lønnes etter tariff og har levert politiattest

Hvorfor bruke oss?

Vi skaper gode barndomsminner. En vikar fra Ressursen er noe mer enn en vanlig vikar. I tillegg til at vikarene har blitt intervjuet, referansesjekket og kurset, har de underskrevet en taushetserklæring.

Jeg har lært kjempemye gjennom Barnehageressursen og forskjellige barnehager. Jeg kommer til å savne barnehagenes fantastiske velkomst, og deres glade dager. Jeg kommer også til å savne å bli ringt og spurt om jeg kunne tenke meg å jobbe imorgen.
Erlend

Vikar

Barnehageressursen gir oss svært god service og strekker seg langt for å skaffe oss folk når det trengs. Det viktigste er imidlertid at kvaliteten på vikarene vi får fra Barnehageressursen er veldig god. Det er godt skolerte vikarer som kjenner barnehagen og viser initiativ. Vikarene fra Barnehageressursen gir meg trygghet i en uforutsigbar barnehagehverdag.
Asgeir

Daglig leder

Synes at dere viser en utrolig service som gjør at vi selvfølgelig ønsker å benytte dere ved en senere anledning både når det gjelder vikarer og kurs.
Tove

Styrer

Trenger du vikar?